Politica de Confidentialitate

In conformitate cu Legea Federala pentru Protectia Datelor (FADP), va oferim informatiile necesare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate navigand pe acest site. Informatia nu este considerata a fi valabila pentru alte site-uri web (de exemplu, alte site-uri web care pot fi consultate prin link-uri de pe aceasta pagina) externe domeniului datamars.com, care nu trebuie considerat in niciun fel responsabil pentru site-urile tertilor.

Cookies
Pentru mai multe informatii despre cum sunt utilizate Cookie-urile pe acest site, va rugam sa vizitati Politica de Cookie-uri disponibila aici.

Operatorul de date

Compania care determina scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului (denumit in continuare „Operator de date”) este Datamars SA, societate cu raspundere limitata, comform legislatiei elvetiene, cu sediul social in Via Industria 16 6814 Lamone, Elvetia, reprezentata de persoanele indreptatite sa semneze in conformitate cu inscrierile din Registrul Comertului Cantonal.

Datele de contact ale operatorului sunt urmatoarele: privacy@datamars.com

Datele personale colectate

Date personale: orice informatie referitoare la o persoana identificata sau indentificabila. Datamars SA, prin intermediul site-ului, colecteaza diverse date personale: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa IP a dispozitivului utilizatorului conectat la Internet.

Prelucrarea: orice operatiune privind datele cu caracter personal, indiferent de mijloacele si procedurile utilizate, si anume colectarea, inregistrarea, stocarea, utilizarea, modificarea, comunicarea, arhivarea, stergerea sau distrugerea datelor;

Persoana vizata: persoana privata ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate. Cu si exemplu, partea interesata este utilizatorul care navigheaza pe platforma si trimite spre exemplu, prin intermediul acesteia, o solicitare de informatii.

SCOPUL PRELUCRARII SI JUSTIFICARE
a) Navigarea pe site, vizualizarea continutului si gestionarea tehnica a functionarii platformei:

Sistemele informatice utilizate pentru operarea acestui site web retin, achizitioneaza, in vederea exploatarii site-ului, date cu caracter personal a caror transmitere este implicita in utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Aceasta categorie de date include adrese IP sau nume de domenii ale computerelor si terminalelor utilizate de utilizatori, adresele URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) ale resurselor solicitate, ora solicitarii, metoda utilizata pentru transmiterea cererii catre server, dimensiunea fisierului obtinut ca raspuns, codul numeric care indica starea raspunsului dat de server (reusit, eroare etc.) si alti parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorilor si mediul computerizat.

b) CContact sau Solicitare de informatii: pentru a oferi feedback la solicitarile de informatii adresate Operatorului de date completand formularul de contact.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate vor fi comunicate subiectilor care vor prelucra date cu caracter personal in calitate de operator de date, ca persoane care actioneaza sub autoritatea Operatorului de date sau ca persoane fizice care actioneaza sub autoritatea Operatorului sau a Procesatorului in scopurile enumerate mai sus. Concret, datele personale vor fi comunicate destinatarilor apartinand urmatoarelor categorii: (i) subiecti care presteaza servicii de gestionare a sistemului informatic utilizat de Datamars SA si a retelelor de telecomunicatii (inclusiv e-mail); (ii) subiectii care sprijina Operatorul de date in gestionarea platformelor web; (iii) studii sau firme in contextul relatiilor de asistenta si consultanta; (iv) autoritatile competente sa indeplineasca obligatiile legale si/sau prevederile organismelor publice, la cerere. Lista procesatorilor de date este permanent actualizata si disponibila la sediul Operatorului de date.

Pastrarea datelor si natura conferirii

Prelucrarea se va efectua in forma automatizata si/sau manuala, cu metode si instrumente care sa asigure maxima securitate si confidentialitate, de catre persoane special instruite in acest scop. Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioada de timp care nu depaseste atingerea scopurilor pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Date stocate:

 1. Navigarea pe site: pana la sesiunea de navigare;
 2. Solicitari de contact/informatii: 10 ani.

Conferirea datelor de navigare (scopul a)) este obligatorie deoarece se realizeaza pentru gestionarea platformelor la nivel tehnic si pentru a va permite navigarea pe site. Furnizarea datelor nume, prenume, adresa de e-mail, telefon este necesara pentru a trimite o solicitare de contact prin completarea formularelor aflate in „contacte” (scopul b)).

Comunicarea datelor in strainatate

Datamars SA, in cadrul serviciilor oferite, comunica date furnizorilor aflati in afara Elvetiei. In special, datele sunt gazduite pe AWS Amazon. Operatorul de date a evaluat apoi conditiile care stau la baza comunicarii de date si garantiile aferente, prin analiza contractelor si a informatiilor precum certificarile de securitate furnizate de furnizorii de servicii în cauza. Amazon Web Services, Inc., a pus la dispozitie pe platforma sa SCC, Clauze Contractuale Standard. Prin urmare, transferul de date are loc in conformitate cu FADP. Sunteti liber sa solicitati informatii suplimentare contactand operatorul de date la privacy@datamars.com.

Exercitarea drepturilor

In conditiile stabilite in FADP, Operatorul de date recunoaste in special urmatoarele drepturi (lista neexhaustiva):

 • obtinerea corectarii datelor cu caracter personal inexacte sau invechite;
 • informare in scris si in mod gratuit daca sunt prelucrate date cu caracter personal care te privesc;
 • revocarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor pe care l-ati dat anterior;
 • prevenirea comunicarii catre terti a datelor cu caracter personal care merita o protectie speciala;
 • exprimarea opiniei cu privire la o decizie individuala automatizata sau solicitarea ca aceasta sa fie revizuita de o persoana fizica;
 • obtinerea livrarii datelor cu caracter personal sau solicitarea transmiterii acestora catre un tert;
 • solicitarea opririi prelucrarii datelor, impiedicarea dezvaluirii acestora catre terti sau corectarea sau distrugerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a cere ca o anumita prelucrare a datelor cu caracter personal sa fie interzisa, ca o anumita comunicare a datelor cu caracter personal catre terti sa fie interzisa sau ca datele cu caracter personal sa fie sterse sau distruse;
 • daca nu se poate dovedi nici corectitudinea, nici inexactitatea datelor cu caracter personal, sa se solicite adaugarea datelor cu privire la natura contestata a acestora;
 • solicitarea ca rectificarea, distrugerea, blocarea, in special comunicarea catre terti, precum si mentiunea caracterului in litigiu sau a hotararii sa fie comunicate tertilor sau publicate;
 • sa se stabileasca ilegalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

Fara a aduce atingere oricarui alt recurs administrativ sau judiciar, in cazul in care utilizatorul considera ca prelucrarea datelor care il privesc incalca prevederile FADP, aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta pentru protectie. a datelor cu caracter personal (Elvetia: IFPD).

Modificarea informatiilor de confidentialitate | Date efective

Operatorul de date are dreptul de a modifica, actualiza, adauga sau elimina portiuni din aceasta politica de confidentialitate la discretia sa si in orice moment. Pentru a facilita o astfel de verificare, aceasta politica va indica data actualizarii.

Actualizare si date efective: 31 martie 2021